top of page

Privacy beleid

Wie maakt volgens de AVG wet gebruik van jouw privacy gegevens?
Natuurkapper Natural HairDo /Natuurkapper Tjitske te Vlissingen https://www.naturalhairdo.nl


Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Door jou ingevulde gegevens in een contact- of afspraak formulier op de website:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Welke contactgegevens worden n.a.v. een bezoek bewaard?
– geslacht
– geboortedatum
– gemaakte afspraken
– behandelingen
– gekochte producten
– recepten
– kassabonnen/-facturen
– log verzonden e-mail
– feedback op de behandelingen

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouder/voogd. De ouder/voogd kan hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van een afspraak
– Je herinneringen toe te sturen via e-mail en/of telefoon
– Behandeling af te kunnen blijven stemmen op je wensen

 

Wat zijn Cookies en wordt hiervan gebruik gemaakt?

Natural HairDo maakt op haar website gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Natural HairDo geeft je de mogelijkheid om via deze website de social media pagina te bezoeken. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media links. Als je op een van deze links klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook en Instagram.

Met welke andere partijen wordt je data gedeeld?

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
– KNAB bank (als je anders dan contant betaalt)
– Looppiness (salonsoftware van ons afspraak- en kassasysteem)
– PinMobile contactloos en pin betalingssysteem
– Laposta en/of Wix (als je een E-mail van ons ontvangt via deze koppeling)
– Belastingdienst (als deze een onderzoek uitvoert)
 

Bedrijven die in opdracht van Natural HairDo werken

Met bedrijven die in opdracht van de salon persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang wordt je data bewaard?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de (categorieën) persoonsgegevens:
Alle gegevens die wij opslaan, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, geboortedatum en rapporten worden in zijn totaliteit verwijderd als er een periode van een jaar geen contact is geweest tussen jou en onze salon. Ieder jaar in januari wordt dit nagekeken en de gegevens van personen die een jaar of langer geen contact met ons hebben opgenomen worden dan handmatig verwijderd.

 

Welke rechten je hebt over je data?

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van Natural HairDo.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat de gegevens alleen bewaard wordt met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met info@naturalhairdo.nl

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Zijn je persoonsgegevens veilig?

Natural HairDo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op.

 

Wijzigingen

Natural HairDo behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 08-03-2021

 

Contactgegevens:

Naam: Natuurkapper Natural HairDo
Adres: Nieuwe Vlissingseweg 235
Telefoon: 06 23485152
Email: info@naturalhairdo.nl
KvK-nummer: 76640825

bottom of page